17.03.2022

Zmiany cenników

Zmiany cennika biletów jednorazowych i miesięcznych
Od 21 marca 2022 roku nastąpi podwyżka cen biletów jednorazowych:

 - Wrocław - Ratajno, aż do Bielawy o 3zł,
 - Wrocław - Łagiewniki, aż do Janówek o 2zł,
 - od Jordanów do Wrocławia 1 zł.Od 1 kwietnia 2022 roku nastąpi podwyżka cen biletów miesięcznych o 15%.
Aktualności